Algemene voorwaarden ogenopenacademie

  • Aankoop van programma’s kan binnen 48 uur ongedaan gemaakt worden via bericht aan admi@vindjouweigenplek.nl
  • Programma’s voor langer dan 8 dagen kennen een probeertijd garantie van 14 dagen met niet-goed-geld-terug.
  • Kortingscodes zijn alleen te gebruiken als die door Ronald persoonlijk aan je zijn verstrekt.
  • Als er een overeenkomst en commitment voor meerdere modules van een programma is aangegaan dan kan bij annulering maximaal 50% van de kosten van de resterende modules worden vergoed
  • Geen van de cursus- of begeleidingsmaterialen mag gezien worden als een medisch advies. Alhoewel de gebruikte MIR-methode positieve gevolgen kan hebben op lichamelijke klachten, wordt geadviseerd bij klachten altijd een arts in te schakelen.
  • Alle vermelde informatie is onder voorbehoud, een afspraak- of opleverdatum is onder voorbehoud en kan door omstandigheden verschoven worden.

    Voor overige voorwaarden zie: landenopjeplek.nl