zwartofwit

Wat is waar voor mij?

In een tijd van ‘fake news’ en halve waarheden ontstaat er onnodig veel onrust. Ieder kan zijn eigen waarheid vormen op basis van de feiten. Die worden steeds meer verdraaid of weggehouden. Er zijn organisaties die geen belang hebben bij de waarheid. Hoe weet je dan wat waar is, waar moet je op letten en wat kun je zelf doen? Ik beschrijf de gebruikte technieken en noem enkele voorbeelden zodat je het kunt herkennen. Let op: dit is mijn visie, het is aan jou welke conclusies je eruit trekt.

Word ik beïnvloed?

Er is veel meer beïnvloeding dan waar wij ons bewust van zijn. Het gaat daarbij om bekende manipulatietechnieken die b.v. ook in de Hitlertijd zijn gebruikt. Ook de nieuwsmedia maken hier gebruik van door voorgekookte persberichten over te nemen.

Een bekend voorbeeld is de tabaksindustrie die twijfel zaaide over het risico op longkanker. Dit door wetenschappelijke onderzoeken in twijfel te trekken en met eigen onderzoeken te komen. Het doel daarvan was om zo lang mogelijk wettelijke maatregelen uit te stellen. Er is inmiddels een ‘product defenseindustrie’ die bedrijven helpt om twijfel te zaaien over schadelijke producten.

Deze tactiek zie je nu ook toegepast worden in andere bedrijfstakken, o.a. in de farmaceutische industrie. Zelfs de Wereldgezondheidsorganisatie doet hieraan mee. Zij verspreiden tegenstrijdige informatie over Corona. Het is voor mij overduidelijk dat in deze tijd de farmaceutische industrie betrokken is bij de verwarring m.b.t. Corona. Bedenk maar eens hoe enorm winstgevend het is als de hele wereldbevolking zich laat inenten. De Nederlandse overheid heeft met de Mexicaanse griep op advies van Ab Oosterhaus ook een grote investering gedaan in vaccinaties die nooit zijn gebruikt. En opnieuw zijn er nu weer grote bedragen geïnvesteerd, o.a. aan het bedrijf van de broer van Corona-gezant Feike Seibesma. Het weerwoord van het ministerie staat halverwege dit krantenartikel.

Propaganda

Propaganda is heel vaak dezelfde zinnen herhalen zodat iedereen het gelooft. Een zinnetje dat het blijkbaar in het journaal goed doet en in elk geval regelmatig terugkomt: ‘ … kan dodelijk zijn’. Vaak gaat het daarbij over ziektes en daarbij wordt dan niet uitgelegd dat het dan om zeldzame gevallen gaat. Dat is dus feitelijk angst aanjagen. Wij kennen nu b.v. ook allemaal de term ‘een tweede golf’ over Corona. Let ook hier op de onderbouwing!

Een ander aspect van propaganda is dat informatie wordt achtergehouden. Het gaat dan om informatie die in strijd is met de gewenste denkrichting. Zoals bij Corona veel voorkomt. De grafiek die het risico van een tweede golf toelicht klopt niet. Vooral omdat er twee verschillende meetmethodes door elkaar zijn gebruikt (eerste deel aantal zieke mensen, tweede deel aantal positief geteste mensen die meestal geen verschijnselen hebben. Bron: hoogleraar immunologie Pierre Capel https://youtu.be/plCeaKuJxq0). Wetenschappers weten dat het woordje ‘besmettingen’ niet gelijkgesteld is aan ‘positief geteste mensen’. Maar ook zo beïnvloedt men de getallen en de informatie. Uitleg door Biochemicus Ortiz https://youtu.be/z7TDn_LUM8I

Nudging

Nudging is het stimuleren van voorspelbaar gedrag door een duwtje in de gewenste richting te geven zonder feitelijke informatie. Dat kan een uitspraak zijn, het kan ook iets visueels zijn zoals een vlieg in een urinoir: mannen plassen daardoor minder vaak naast de pot. Stickers met 1,5 meter op de vloer zijn daar een voorbeeld van. Een uitspraak als: ‘ieder weldenkend mens doet dat’, kan de druk vergroten om iets te doen.

Maar ook wordt er met uitspraken en afbeeldingen gewerkt die angsten opwekken. Angsten kunnen gestimuleerd worden zodat mensen meewerken aan gewenste doelen. 
Zo werden tijdens de tweede wereldoorlog mensen gerekruteerd voor het leger door angst aan te jagen voor de Russen, Bolsjewisme genoemd. In deze tijd, wie zouden er in nu belang hebben bij angst voor een virus?

Bolsewisme

Censuur

Censuur: Uitspraken die een overheid of organisatie niet welgevallig zijn, worden verwijderd. Facebook en YouTube verwijderen niet alleen haatdragende of seksueel getinte berichten, maar ook kritische geluiden in de richting van de overheid, leiders en grote instituties.. Dit staat het functioneren van een democratie waarin verschillende denkwijzen gehoord mogen worden in de weg.

Het is inmiddels overduidelijk dat Facebook en Youtube censuur plegen. Dan doel ik niet op het verwijderen van zwartepietplaatjes, maar van alle kritische geluiden over 5G straling, persoonlijke ervaringen met vaccinaties. Youtube screent Engelstalige filmpjes automatisch op dit soort woorden en verwijdert ze. Ook als er een wetenschappelijk onderbouwing is. Zo worden kritische uitspraken van artsen over mogelijke fouten van de WHO en invloed van Bill Gates, verwijderd. Artsen worden op hun vingers getikt door hun organisatie. Alles wat een ander gezichtspunt dan de WHO bevat wordt standaard verwijderd.

In Nederland hebben de media inclusief de kranten een groeiende zelfcensuur in de richting van de overheid. Mensen die kritische vragen stellen, bij voorbeeld over Corona, zijn meestal meteen complotdenkers en worden nauwelijks aan het woord gelaten. In Nederland is er helaas ook sprake van censuur van overheidswege. Citaat staatssecretaris Paul Blokhuis in het AD in maart 2019: “Bol.com, moet deze omstreden publicaties op zijn minst uit de etalage halen.” Destijds reageerde Bol.com alle boeken te verkopen die volgens de wet verkocht mogen worden. Inmiddels lijkt Bol.com door de knieën te zijn gegaan. Eén van de boeken, over ervaringen van ouders, artsen en wetenschappers over vaccins en vaccinvrij opgroeien is daar niet meer verkrijgbaar. Bij andere boeken staan waarschuwingen dat ze kwetsend kunnen zijn.

Framing

De techniek framing (‘denkraam’) verwijst naar een overtuigingstechniek in de communicatie. De techniek bestaat eruit woorden en beelden zo te kiezen dat ze een gewenste reactie uitlokken.

Men kiest voor woorden en beelden die de aspecten naar voren halen waarvoor men het vatbaarst is. Zo kiest een fabrikant van vruchtensappen, voor begrippen als ‘Gezond, Natuurlijk, Vers’ op de verpakking. Deze kreten zijn met opzet vaag zodat ze niet bewezen hoeven te worden.

spiegel

Dodelijk, pandemie, ‘het nieuwe normaal’ zijn woorden die vaak herhaald worden om ingeburgerd te raken maar feitelijk onjuist of onwenselijk zijn. Ze zijn suggestief of feitelijk onjuist in het geval van Corona. De definitie van pandemie is b.v. door de WHO (wereldgezondheidsorganisatie) aangepast om Corona er onder te kunnen laten vallen. Een vergelijking van (gecorrigeerde) sterftegetallen van andere ziektes kan je helpen of de gewekte indruk wel klopt.

Verdachtmakingen zijn ook framing, bijvoorbeeld door tegen een verdachte, eerder begane fouten op te voeren om de schijn te wekken dat hij ‘Iemand is die… gedaan heeft, daar kun je deze misdaad van verwachten’.

Personen verdacht maken door hun uitspraken ‘complot theorie’ te noemen is al langere tijd zeer succesvol. Het maakt duidelijk dat je die mensen niet serieus hoeft te nemen en dus niet meer over hun uitspraken na hoeft te denken. Doordat we overladen worden met informatie hebben we ook vaak geen tijd en zin om dat te doen. Dat maakt framing de perfecte manier om te manipuleren en te censureren.

Deskundigen die anderen zwart maken

Als een deskundige over een bepaald onderwerp of persoon een sterke overtuiging heeft, dan hebben we de neiging door de bril van die overtuiging te kijken. Anders denkenden worden ‘geframed’ en zwart gemaakt als zijnde gevaarlijk zonder feitelijke informatie. Vele media noemen berichten over andere methoden dan vaccineren ‘gevaarlijk’ en ‘onverantwoordelijk’. Let op: zonder onderbouwing is dat geen feit maar een mening. Terwijl juist het star vasthouden aan een gezichtspunt gevaarlijk kan zijn. Het inventariseren van verschillende mogelijkheden met de voor- en nadelen kan juist voor iedereen verhelderend werken.

‘Maurice de Hond’ wordt bijvoorbeeld als een niet deskundige op dit gebied die dingen roept waar hij geen verstand van heeft. Inmiddels blijkt het tegendeel waar. Diegenen die hem ‘geloven’ worden dan bestempeld als ‘gekkies’. Ook het woordje ‘onderbuik gevoelens’ is vorm van duidelijke framing. De indruk wordt gewekt dat deze mensen niet nadenken en gevaarlijk zijn en daar wil je niet bij horen.
Als het frame door hen eenmaal is geplaatst, wordt het al snel een onaantastbare waarheid. Dat maakt dat mensen niet meer open staan voor een goed gesprek of voor de feiten.

Wat is waar: onderbuik of intuïtie?

Hoe merk je het verschil? Onderbuikgevoelens zijn meestal onbewust en negatief, je wordt er onrustig van. Je ervaart bijvoorbeeld onveiligheid, boosheid, wantrouwen of de neiging om over anderen te (ver)oordelen. Die emoties kunnen juist door beïnvloeding zijn ontstaan. Maar ze hebben geen zin en versterken de tegenstellingen tussen mensen.
Intuïtie gaat over gevoelens als verbondenheid en compassie. Je zoekt naar verbinding en overeenkomsten met andere mensen, wat voor denkbeelden ze ook hebben. Dat vanuit het idee dat je van anderen kunt leren, wat voor denkbeelden ze ook hebben. Je hebt de rust om naar anderen te luisteren, maar ook naar je innerlijke stem, een innerlijk weten dat vaak diep in je verborgen zit.

In mijn cursussen noem ik het ‘Contact met je hogere zelf’. Zo herken je wat er wel en niet klopt. Je kunt leren die innerlijke stem beter te horen en meer op je intuïtie te vertrouwen in plaats van op gemanipuleerde gegevens of onderbuikgevoelens.

Hoe we met voorbedachte rade tot vaccinatie worden aangezet, een korte inleiding en de mini docu de eerste 17 minuten), daarna meer details.

Test jezelf

Angst is een slechte raadgever. Waar ben je bang voor? Of je nu bang bent voor overlijden van jezelf of van bekenden, bang bent om zonder werk te komen, of dat je juist bang bent dat de vaccinatie voor kwaadwillende doeleinden wordt gebruikt, in alle gevallen houdt het je af van waarvoor je hier gekomen bent. Angst maakt je tot een slachtoffer voor manipulatie.

Angst kan in je hersenstam tijdelijk een blokkade geven en b.v. een ‘bevries’-reactie waardoor je niet goed kunt nadenken. Er kan tijdelijk sprake zijn van een schok of ongeloof (cognitieve dissonantie).
Opdracht voor jezelf: Gebeurt dit ook bij deze informatie? Hoe reageert je onderbuik? En kun je ook bij je intuïtie komen?
Sta je nog open voor kritische informatie over gevoelige onderwerpen of blokkeer je volledig als er kritiek komt die lijkt op complottheorieën?
Als je problemen ervaart met deze informatie of deze oefening, mail me dan.

Betrouwbare informatiebronnen (burgerinitiatieven samen met wetenschappers):
https://www.cafeweltschmerz.nl/
https://www.maurice.nl/ over een betere interpretatie van de gegevens
https://www.deanderekrant.nl/file/DAK:/PDF/DeAndereKrant-007.pdf
blckbx.tv interviews en documentaires
Voor deze info is ook gebruik gemaakt van o.a. wikipedia

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.